AdWare Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Az AdWare ® Kft. az országban elsőként kezdte meg az ISO 9001:2000 szabvány alkalmazását, elsőként fejlesztett ki integrált minőség- és környezetirányítási rendszert (MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, Heim Pál Gyermekkórház), elsőként készített fel az ISO 9001:2000 – ISO 14001 szerinti tanúsításra (Nyírő Gyula Kórház), elsőként fejleszt integrált kórházi minőség- és környezetirányítási, valamint diagnosztikai laboratóriumi rendszert (Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház – ProDia Diagnosztikai Rt.). Az AdWare ® Kft. elsőként kezdeményezte az egészségügyi intézmények minőségügyi rendszerének kiépítésénél az ISO alapú minőségirányítási, illetve KES alapú szakmai akkreditációs rendszer integrációját és az Európai Minőségirányítási Modell (European Foundation for Quality management – EFQM) alapján történő fejlesztését, és alkalmazta a Szent János Kórházban, a Baranya Megyei Kórházban, a Bethesda Gyermekkórházban. Ugyancsak úttörő szerepet játszott a CAF köztestületi alkalmazásában.

Az AdWare Q1 Kft. az alábbi rendszerelemek, illetve követelményrendszerek alkalmazásával építi fel az integrált irányítási rendszereket:

 • Teljes körű átvilágítás, szervezetfejlesztés,
 • ISO EN MSZ 9001:2001 minőségirányítási rendszerszabvány,
 • ISO EN MSZ 14001 környezetközpontú irányítási rendszerszabvány,
 • ISO EN MSZ 13485 orvosi berendezésekre vonatkozó szabvány,
 • BSR/ISO/ASQ Q9001:2000 Quality Management Systems – Guidelines for Process Improvements in Healthcare Organisations
 • KES – Kórházi Ellátási Standardok
 • JES – Járóbeteg Ellátási Standardok
 • HES – Háziorvosi Ellátási Standardok
 • VES – Védőnői Ellátási Standardok
 • AQAP 110, 120, 150 NATO minőségbiztosítási követelmények,
 • QS 9000, ISO/TS 16949, VDA6 járműipari minőségügyi rendszerszabvány,
 • OHSAS 18001 - EN 28800 - BS 8800 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabvány,
 • MSZ ISO/IEC 17799 információvédelmi biztonsági irányítási szabvány,
 • Total Quality Management – TQM – teljeskörű minőségszabályozás,
 • European Foundation for Quality Management – EFQM
 • Business Excellence – BE – az Üzleti Kiválóság modellje
 • MSZ EN 17025 kalibráló- és vizsgáló laboratóriumi szabvány,
 • ISO 15189 klinikai (diagnosztikai) laboratóriumi szabvány
 • HACCP - Hazard Analysis on Critical Control Points
 • FMEA - Failure Mode and Effect Analysis
 • GLP - Good Laboratory Practice
 • GCP - Good Clinical Practice
 • GMP - Good Manufacturing Practice
 • GAMP - Good Automated Manufacturing Practice
 • GFP - Good Field Practice
 • GHP - Good Hygienic Practice
 • A CE jelölés alkalmazásának direktívái
 • Katasztrófa-kezelési és elhárítási rendszer
 • Magyar Fürdőszövetség szakmai irányelvei

Az AdWare Q1 Kft. a szervezet mélyreható elemzése után a megbízóval közösen kidolgozza az integrált minőség- és környezetirányítási rendszer koncepcióját az iparági hatósági követelmények (pl. OGYI, BGA, FDA, DIN) és szakági irányelvek (pl. ICH) és direktívák (pl. OECD, EU) figyelembe vételével, elkészíti a fenti követelményeknek megfelelő dokumentációt, felkészíti a vezetőket és dolgozókat a rendszer alkalmazására, belső auditorokat képez ki, segítséget nyújt a rendszer bevezetésében és meghonosításában, megalapozva és előkészítve ezáltal a szervezet független, nemzetközi tanúsítását. Kérés esetén kialakítja és beépíti a rendszerbe a terméktanúsításhoz, illetve az EU jogharmonizáció keretében alkalmazott direktívák által meghatározott termékcsoportok esetében a forgalomba hozáshoz előírt CE jelölés használatához szükséges rendszerelemeket is.

Az AdWare Q1 Kft. a szervezet funkcionális működésének ismeretében olyan integrált minőség- és környezetirányítási rendszer kialakítását ígéri, amely szervesen illeszkedik a vállalkozás, intézmény tevékenységi és ügykezelési struktúrájába, átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi a folyamatokat, és ezzel együtt nem ró nyomasztó, vagy elviselhetetlen bürokratikus terheket a vezetőkre és dolgozókra. Ez különösen egészségügyi, szolgáltató, alkotó jellegű tevékenységet folytató, szolgáltató vagy hatósági feladatokat is ellátó szervezetek esetén jelent számottevő előnyt.

Az AdWare Q1 Kft., építve a meglévő számítógépes háttérre, olyan dokumentálási és archiválási rendszer kiépítését is vállalja, melyben az eljárások és munkautasítások tárolása, módosítása, szétosztása a belső hálózat révén valósul meg – természetesen szigorú adatvédelmi és jogosultsági rendszer közbeiktatásával, elkerülve ezzel a korábban szokásos papírhegyek kialakulását. Szükség esetén segítséget nyújt az informatikai rendszer felülvizsgálatában, kialakításában, programfejlesztésben, a HW/SW rendszer validálásában.

Az AdWare Q1 Kft. vállalja az integrált minőség- és környezetirányítási rendszer folyamatos karbantartását, belső auditálását, a beszállítók értékelését, auditálását, a munkaköri leírások elkészítését is.

Az AdWare Q1 Kft által kiépített integrált irányítási rendszerek megfelelnek a 2003. utáni ISO követelményeknek is, amelyek egységesen kezelik a minőség- és környezetirányítási rendszereket, és azonos szerkezetű dokumentáció készítését írják elő. Ez a rendszer nagymértékben megkönnyíti az önértékelésen alapuló modellek (Total Quality Management – TQM, European Foundation of Quality Management – EFQM, Business Excellence – BE) kialakítását, amelyben az AdWare Q1 Kft. szintén hatékony segítséget nyújt.

Moduláris minőség- és környezetirányítási programrendszer

A minőség- és környezetirányítási rendszerek folyamatos fenntartása és továbbfejlesztése általában jelentős terhet ró a kisebb szervezetek vezetőire és munkatársaira. Ez még akkor is igaz, ha a rendszer az új, MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány alapján került kialakításra.

Annak érdekében, hogy a kisebb méretű, ezért eleve „feszített” létszámmal dolgozó szervezetek ne kényszerüljenek többletmunka, vagy új munkaerő igénybevételére minőség- és környezetirányítási rendszerük folyamatos fenntartása során, az AdWare ® Fejlesztő és Tanácsadó Kft. célul tűzte ki egy WINDOWS ® bázison működő, modulárisan bővíthető, áttekinthető kezelői felülettel rendelkező programrendszer, a MINOX ™ kifejlesztését.

A programrendszer megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:1997 szabványok dokumentációs követelményeinek

A MINOX ™ programrendszer nem igényli a más rendszerek által megkívánt, drága ügyviteli, vagy dokumentumkezelési programcsomagok (pl. LOTUS ® Notes) beszerzését.

A MINOX ™ programrendszer adatbázisainak feltöltése egyszerű, modulkészlete a feladatok bővülésével folyamatosan gyarapítható.

A MINOX ™ programrendszer jellemzői

A MINOX ™ programrendszer WINDOWS ® 98, vagy WINDOWS ® 2000, vagy WINDOWS ® NT operációs rendszer alatt fut, és együttműködhet az OFFICE 98, OFFICE 2000 programcsomag bármely változatával. Járulékos hardware igénye nincs.

A MINOX ™ programrendszer moduláris felépítésű, folyamatosan bővíthető irányítási segédeszköz. A jelenleg rendelkezésre álló, illetve fejlesztett modulok:

 1. Szervezeti és humán erőforrás modul. Alapmodul, minden konfigurációhoz szükséges. Elsődleges feladata a szervezet felépítésének, struktúrájának funkcionális és grafikus tárolása, aktualizálása, az alá-fölérendeltségi viszonyok, hatáskörök és felelősségek nyilvántartása. További feladata a munkatársak személyi adatainak teljes körű nyilvántartása, naprakészen tartása. Kezeli az oktatással, képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos adatokat. Opcióként szolgáltathatja az egyes munkatársak rendelkezésre állását.
 2. Dokumentációs modul. Ellátja a külső és belső szabályozó dokumentumok, a minőség- és környezetirányítási alapdokumentáció és kapcsolt dokumentumok nyilvántartását és szétosztását, visszavonását. Megkönnyíti a dokumentumok módosítását, a módosítások követését, és összefüggéseket vizsgál a dokumentumok között (a dokumentumokban való olvasás, illetve kulcsszavas keresés alapján).
 3. Műszer és eszköz modul. Feladata a működés szempontjából alapvető mérőeszközök, műszerek, termelő berendezések, (egészségügyi intézmények esetén diagnosztikai és terápiás eszközök) tételes nyilvántartása, a karbantartási, kalibrálási, hitelesítési igény naprakész nyilvántartása, ez utóbbiak ütemezése.
 4. Minőségirányítási modul. (Fejlesztés alatt.) Feladata a minőségirányítási rendszer belső auditjainak, hibajavító intézkedéseinek koordinálása, a vezetőségi átvizsgálások nyilvántartása. Megkönnyíti az intézkedések megvalósításának, a határidők teljesítésének figyelését.
 5. Szerződés-nyilvántartó modul. (Fejlesztés alatt.) Naprakészen nyilvántartja a szervezet által kibocsátott ajánlatokat, pályázatokat, tendereket, szerződéseket, ezek fontos adatait, határidőket.
 6. Beszállítói modul. (Fejlesztés alatt.) Naprakészen nyilvántartja a szervezet által igénybevett beszállítókat, alvállalkozókat, azok értékelésével, fontos adataival együtt.
 7. Folyamatszabályozási modul. (Egyedi fejlesztés tárgya) A szervezet igényei szerint, az általa működtetett konkrét fő- és kisegítő folyamatok leírását, ki/bemeneteiket, az egyes folyamatok kapcsolódását tartalmazza paraméterezhető módon.

A MINOX ™ programrendszer működő moduljai egy hónapon belül telepíthetők. (Ebben az esetben az adatbázisok feltöltését a szervezet munkatársainak kell elvégezni.)

A folyamatszabályozási modul kifejlesztése történhet a minőség- és környezetirányítási rendszer kifejlesztésével párhuzamosan, vagy meglévő rendszer esetén megegyezés szerint. (A fejlesztési idő a folyamatok komplexitásától függően 4-12 hónap.)

A MINOX ™ programrendszert helyszíni oktatással és telepítéssel szállítjuk, az egy hónapos beüzemelés alatt 48 órás készenléttel, non-stop telefonos ügyelettel.