AdWare Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Az AdWare Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

integrált rendszerfejlesztési tevékenységének bemutatása

Az AdWare ® Fejlesztő és Tanácsadó Kft.-t két magánszemély, Dr. Hajnal Miklós Pál és Dr. Papp Zsuzsanna alapította 1997-ben minőségirányítási és ehhez kapcsolódó rendszerek kifejlesztése, a minőségügyi alapelvek gyakorlatba való átültetése, minőségügyi, vezetési, gazdálkodási, biostatisztikai oktatás, tanácsadás céljából, hasznosítva a Veszprémi Egyetem, a First Hungarian Found-hoz tartozó, és más cégek rendszerfejlesztési és minőségügyi tevékenységével kapcsolatos szellemi erőforrásokat és gazdálkodási tapasztalatokat. Az AdWare ® Kft. tevékenységére a minőségi munkára való törekvés jellemző, kifejlesztett minőségirányítási és integrált rendszerei egyediek, testre szabottak, hatékonyan és bürokráciamentesen működnek. Az AdWare ® Kft. tagja és támogatója a Magyar Minőség Társaságnak, és az ISO 9000 Fórumnak (egyúttal az EOQ magyar tagozatának), az MSZ EN ISO 9001 (DIGART Ltd.) és MSZ EN ISO 9002 (SGS Yarsley International Certification Services Ltd.) szabvány szerint tanúsított, az OGYI által auditált szervezet, a Magyar Fürdőszövetség pártoló tagja.

Az AdWare ® Kft. tevékenységének fő területei a következők:

 • Minőségirányítási rendszerek kifejlesztése, nemzetközi tanúsításra felkészítés
 • Környezetirányítási rendszerek kifejlesztése, nemzetközi tanúsításra felkészítés
 • Élelmiszer-higiéniai és –biztonsági rendszerek kifejlesztése és igazolása
 • Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok akkreditációra való felkészítése
 • Diagnosztikai laboratóriumok akkreditációra való felkészítése
 • Integrált irányítási rendszerek kifejlesztése, nemzetközi tanúsításra felkészítés
 • Egészségügyi intézmények akkreditációra való felkészítése
 • Klinikai biostatisztikai kiértékelések elvégzése
 • Minőség- és környezetirányítási, valamint GLP és GCP rendszerek felügyelete
  • Rendszer audit
  • Vizsgálatfüggő audit
  • Gyártás audit
 • Minőségirányítási software fejlesztés
 • Software/hardware és rendszer-validálás

(Az AdWare ® Kft. 2003-ban a tulajdonosok döntése alapján kétfelé vált: a balatonfüredi székhelyű AdWare Research Fejlesztő és Tanácsadó Kft. Dr. Papp Zsuzsanna, a budapesti székhelyű AdWare Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft. Dr. Hajnal Miklós Pál vezetésével folytatja tevékenységét.)

Az AdWare Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft. többségi tulajdonosa és ügyvezető igazgatója, Dr. Hajnal Miklós Pál okleveles villamosmérnök, korábban a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a Veszprémi Egyetemen végzett oktatási és kutató-fejlesztő munkát. Az OMFB megbízásából számos műszaki/tudományos és orvos/biológiai kutatási/fejlesztési projekt vezetője volt. Mintegy húsz e témakörbe vágó tanulmány és szakkönyv szerkesztője és szerzője, társszerzője több mint száz szakcikknek és konferencia-előadásnak, MTA akadémiai pályadíjas. Kutatási témái közül megemlítendők a következők: Alakfelismerés és képfeldolgozás alkalmazása a minőségellenőrzésben és az orvostudományban, Minőségszabályozás, Műszaki diagnosztika. Számos nemzetközi projekt részvevője, többek között a Technology Development and Quality Management c. PHARE projekt rész-témavezetője és az egyik tanulmánykötet szerzője. Az SGS Hungária, a GüteZert Hungary és a DIGART tanfolyamain Lead Assessor képesítést szerzett. A Veszprémi Akadémiai Bizottság és a Magyar Szabványügyi Testület munkabizottsági tagja, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány beszállítói auditora, az ISO Secretariat for Developing Countries Quality Management szakértője, EU ATA szakértő. A Kamer van Koophandel Oost-Brabant EFQM-TQM tréning résztvevője, az Egészségügyi Minisztérium tanácsadója, a VKIK Minőség Körök alapító tagja és management tagja, az EFQM Health & Public Sector „Quality Improvement in Health Care – Clinical and Organisational Excellence” tréning résztvevője, az Agriconsulting Europe S. A. szakértője. Bizonyítványt szerzett a Japanese International Cooperation Agency (JICA) és a Hungarian Productivity Center (HPC) által szervezett „Management Consulting Training Course”-on. A Minőség a Magyar Minőségért Kht. Felügyelőbizottsági tagja, tagja a Magyar Egészségügyi Menedzser Klubnak.

Az AdWare Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft. irodavezetője, Hogemann Éva Anna okleveles vegyészmérnök, közgazdasági egészségügyi menedzsment szakmérnök, közgazdasági szakokleveles menedzser (MBA). Korábban laboratóriumi kutató mérnökként dolgozott a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál, majd a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán az Urológiai laboratórium vezetőjeként és a klinika minőségbiztosítási igazgatóhelyetteseként szerzett tapasztalatokat a klinikai vizsgálatok és a minőségirányítás területén. Utóbb a Magyar Minőség Társaság minőségirányítási vezetőjeként országos minőségügyi rendezvényeket szervezett. Számos labordiagnosztikai képzés mellett a Maastricht University Nyári Egyetemén sajátította el a minőségbiztosítás elveit és eszközrendszerét és a csoportdinamika gyakorlatát. A Qualiprod és Business Excellence Partnership, valamint az NQA tanfolyamain Lead Assessor képesítést szerzett. Részt vett a Semmelweis Egyetem EMK által szervezett HBCs tanfolyamon, illetve – előadóként is - a Magyar Minőség Társaság ISO 900X:2000 szabványt ismertető tanfolyamain. Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, a Magyar Urológus Társaságnak, és a Magyar Minőség Társaságnak.

Az AdWare ® Kft. az elmúlt évek során az IKM illetve a GM, Széchenyi Terv támogatási pályázatain több mint 150 nyertes pályamunkával szerepelt. Az FVM által meghirdetett HACCP pályázaton 24 pályaműve volt sikeres. Nemzetközi projektjei közül megemlítendő: Preparation the inside Quality Assurance System for the Hungarian Phytosanitary and Soil Protection Service (HPSPS). PHARE European Integration Programme HU 9703. General Support to Institution Building Project Number: HU9702-03-04. Az AdWare ® Kft. a nyertese az Egészségügyi Minisztérium által a Nemzeti Minőségügyi Rendszer megvalósítására kiírt pályázatnak, illetve a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és középvállalkozások minőség- és környezetirányítási rendszerének fejlesztésére kiírt pályázatnak. Az AdWare ® Kft. vezetői előadóként részt vesznek az európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) által elismert minőségirányítási rendszer-menedzserek (QM) képzésében, valamint a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi menedzserképzésében. Az AdWare Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft. pártoló tagja a Magyar Fürdőszövetségnek.